Nhỏ bạn cuồng dâm làm đủ trò với con cặc của thanh niên nhút nhát Mia Nanasawa, đó ai mày, bồ con tư thành phố về hay sao á, chiều thấy chạy 4 bánh xuống, phim xxx con đó mà cũng kiếm được thằng ngon quá hen, thanh niên cảm thấy khó chịu quá rồi nên nói cô bạn: đi về em, anh buồn ngủ quá, bây giờ thanh niên khỏi cần đèn pin cũng thấy được đường 2 đứa lọ mọ đi hồi cô bạn kếu: anh, em mỏi chân quá, cõng em đi, trời anh xỉn mà còn kêu cõng, cõng nó đưa trong đêm tối lần mò với 2 cây đèn pin đi, cũng về tới nhà thanh niên vừa